Spännande idéer kring att utveckla ridningen i Högsby kommun

2 februari, 2023 Läs mera
Spännande idéer kring att utveckla ridningen i Högsby kommun

Foto: Carl-Wiktor Svensson

Den 10 januari anordnade Åsa Landberg och Anna Ståhlgren från kommunen en träff kring att utveckla ridningen. Punkter som ridstigar och ridsport lyftes under ett par timmars möte med intresserade deltagare.

Lyhördhet, AoO i en kommuns verksamhet, satte agendan för det möte som bland annat avhandlade samverkansmöjligheter och genomgång av inventering av möjliga ridvägar. Intressenter så som företag, hästnäringar, föreningar, markägare och övriga fanns bland åhörarna. Åsa Landberg, näringsutvecklare på Högsby kommun, var en av de sammankallande för mötet.

– Ett mycket lyckat förstamöte med givande diskussioner. Det är dags för ett nytt möte den 8 februari ute på Högsby Ridsportklubb som vi ser mycket fram emot. Grunden till det hela är den motion som lämnades in kring ridstigar och vi är nu stolta över att vara i gång med att få en ordentlig genomgång av ridningen i kommunen och möjlighet att utveckla densamma.

Tags: ,

Kategori: Fritid