Om Innehåll

Tidningen Innehåll utkom med sitt första nummer i december 2002

Tidningen är en informations- och annonstidning för alla som bor i Högsby kommun och dess närområde. Ambitionen är att vara en neutral informationsbärare som ska kännas användbar för alla.

Här finner du annonser och erbjudande från företag och handlare, information från Högsby kommun, samfund och föreningar. Alltid publicering av de evenemang som listas på kommunens hemsida. Tidningen utkommer med 11 nr/år. Vanligtvis i slutet av månaden men utgivningsdag kan variera.

Upplagan är ca 6 500 ex varav ca 4 700 utdelas genom Post Nord. Resterande upplaga finns att tillgå i flertalet butiker samt bibliotek som finns i kommunen.

TEKNISKA UPPLYSNINGAR

Format: A4, 210×297 mm
Tryckförfarande: Offset
Papper: Bestruket
Färger: CMYK

Vill du synas här med ditt företag eller din blogg? Kontakta oss på telefon: 0491- 822 12 eller e-post: info@innehall.se