Lindhs fortsätter med den offensiva inriktningen

31 augusti, 2023 Läs mera
Lindhs fortsätter med den offensiva inriktningen

Trion André, Joakim och Markus Lindh har var sina ansvarsområden vid Lindhs Djur och Natur.

– Vi har utvecklat vad den tidigare generationen började med och utöver Stora Hanåsa äger vi fyra gårdar, nämligen Lilla Hanåsa, Högsby Gård, Forsaryds Gård samt Berga Gård. Vid företaget jobbar 15 personer heltid. Jag ingår tillsammans med min son André Lindh och hans kusin Markus Lindh i ledningen. Det är en förmån att få jobba med den yngre generationen, säger Joakim Lindh.

Mjölkrobotar
Lindhs Djur och Naturs första stora satsning var klar 2012, då man byggde nya mjölkstallar och gick från 300 till 700 mjölkkor och samtidigt installerades åtta mjölkrobotar. I dag finns det 800 kor och 12 mjölkrobotar. De gamla robotarna har för övrigt ersatts av betydligt modernare.
– Några år efter starten för vår storsatsning kom krisen på mjölk och då var det tufft, men numera flyter det på riktigt bra. Vi byggde nytt kalvstall för sex år sedan och där kan vi ha 850 kalvar och 2021 stod det nya ungdjursstallet klart med plats för 620 djur.
Drygt 800 kalvar föds årligen. Kvigkalvarna slussas senare in i mjölkproduktionen, medan tjurkalvarna flyttas till Forsaryds Gård, där de ingår i köttproduktion. Verksamheterna har delats upp och numera finns Forsaryds Gård AB.

Bevattning
Eftersom det under senare år varit torra somrar har företaget valt att satsa på bevattningsanläggningar.
– Vi har sju självgående bevattningsmaskiner och hade exempelvis i år inte haft chans att klara verksamheten utan dessa. Kontinuerligt gör vi satsningar för att hänga med i utvecklingen.
Så sent som för två år sedan investerades solpaneler vid Stora Hanåsa, som årligen ger 280 000 kilowattimmar, vilket motsvarar 30 procent av vad man gör av med på gården.

Utmärkt personal
– Vi har lyckats i fleras avseende och mycket tack vare vår utmärkta personal, som verkligen ställer upp och tar sitt ansvar. De vinster vi gör återinvesteras alltid i verksamheten.
Det är en livsstil att vara lantbrukare och det går inte alltid hålla de uppgjorda tiderna, då oväntade händelser inträffar.
– Generellt försöker vi ta hänsyn inte minst vad gäller miljön, då vi har verksamheter nära villabebyggelsen.

Ansvarsområden
Ledningen för Lindhs Djur och Natur har olika ansvarsområden. Det innebär att Joakim har ansvar för inköp och upphandling. För Markus är det djuren som gäller, medan det för André är frågan om maskiner och växtodling.
– Vår förhoppning att är att fortsätta den expansiva utvecklingen, sammanfattar Joakim!

Text och foto: Ingvar Gunnarsson

Tags:

Kategori: Nyheter