Lanhagen – möjligheternas park

31 augusti, 2023 Läs mera
Lanhagen – möjligheternas park

Emil Stille, Elsa Lindblad, Åsa Landberg och Anna Ståhlgren i fantastiska Lanhagen.

Efter en lyckad platsutveckling i Berga förra året är det nu Lanhagen i Högsby som står på tur när Högsby kommun och Unika Historiska Kalmar län återigen samarbetar med syftet att utveckla platser i kommunen.

– Den övergripande visionen är att fantastiska Lanhagen ska bli en kultur- och friskvårdspark och därmed också en naturlig mötesplats för människor, säger Anna Ståhlgren som är fritidsutvecklare i Högsby kommun. Vår arbetsgrupp består av personer från fritidsgården, föreningslivet samt kommunen och tillsammans har vi arbetat fram en plan med konkreta förslag på hur denna vision skulle kunna bli verklighet.
Mycket av arbetsgruppens styrka ligger i dess sammansättning som syftar till att spegla samhället i stort med hänsyn till ålder, bakgrund, fritid samt befattning. Detta ger gruppen möjlighet att tillvarata en stor mängd olika intressen utifrån skilda perspektiv.
– Projektledare Maja Heuer som är verksamhetsutvecklare vid Kalmar läns museum har lotsat teamet genom arbetsprocessen och genomfört ett antal intressanta work-shops där alla fått komma till tals, berättar Anna. Det har varit ett mycket gott samarbete och det är fint att se hur äldre och yngre får möjligheten att lära av varandra.

Idékatalog
– Vi på miljö- och byggkontoret har sammanställt gruppens förslag i en idékatalog, berättar stadsarkitekt Emil Stille. Även om inte alla idéer kan genomföras med en gång så kan vi välja några baserat på vilket slags stöd som går att få.
För att Lanhagen ska bli en populär arena för kultur och friskvård föreslår gruppen olika slags aktivitetsytor som till exempel utegym, odlingslotter, lekområde, fotbollsplan och upplevelseslingor med QR-koder för att bara nämna några. Dessutom finns planer på att skapa “hängytor” där människor helt enkelt kan umgås. Exempel på sådana platser kan vara olika sittgrupper, café, rastgård för hundar och en yta med hängmattor för lata härliga dagar.
– Lanhagen är ett rätt stort område så för att skapa känslan av att parken är levande och befolkad är det viktigt att inte sprida ut de olika delarna för mycket utan samla dem relativt nära varandra, säger Emil.
Bland de många förslagen ingår också tankar på att aktivera hembygdsparken med dess historiska byggnader än mer i framtiden.
– Det finns fina möjligheter att till exempel hålla smides- eller bakningskurser i de vackra stugorna här i parken, menar Anna. I somras höll Konstkollot till i Smedjan och det vore roligt om flera ville förlägga sina aktiviteter till området.
Just idag råder full aktivitet i en av parkens stugor där Inger Svensson och Birgit Johansson bakar stenugnsbakat bröd med kummin medan Karl-Johan Johansson vaktar den vedslukande elden. Doften från det nybakade brödet och skratten som hörs från stugan bidrar sannerligen till känslan av en levande hembygdsgård.

Bra jobbat!
– Jag är så imponerad av den mängd varierande förslag som gruppen har kommit fram till och det känns bra att idéerna kommer underifrån från dem som faktiskt ska nyttja parken, säger näringslivsutvecklare Åsa Landberg.
– En lärdom inför framtiden är att våga fortsätta skapa kontakt-ytor där unga och äldre får träffas för det tjänar alla på, säger fritidsledare Elsa Lindblad. Tänk vad det skulle tillföra mycket positivt om vi kunde använda detta arbetssätt i fler sammanhang.

Tags:

Kategori: Kommun