Kommunens senaste nyförvärv nu på plats

2 februari, 2023 Läs mera
Kommunens senaste nyförvärv nu på plats

Foto: Högsby kommun

Hälsa och livslängd påverkas starkt av faktorer som stöttning och socialt sammanhang genom livet. På plats i kommunen för att stärka finns numera hälsolots Malin Johansson.

– Mitt uppdrag är fantastiskt! Jag ser fram emot att utveckla arbetet med att försöka motverka ensamhet och utanförskap. Tanken är att jag genom stöttning ska få människor att deltaga i meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter, allt för en förbättrad hälsa. Jag kommer att jobba i nära samarbete med kommunens olika verksamheter, primärvård, myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv och det ska bli så skoj att komma i gång med detta på allvar nu.

Individen står i centrum
– Jag kommer att utgå ifrån deltagarens förutsättning, önskemål och behov och lägga fokus på att stärka det friska. Inte allt kring vår hälsa och mående bottnar i en fysisk sjukdom och målsättning med pilotprojektet är att lyfta invånarna i kommunen och få dem att vilja utveckla sig själva. För att få hjälp kan man antingen kontakta mig direkt, be en vän om hjälp eller gå genom primärvården. Målsättningen är att vi gemensamt ska ta ytterligare ett steg för att skapa en trygg och varm kommun att verka och bo i.
Jag planerar att anordna flera aktiviteter, vad sägs om fikaträffar varje månad som ett exempel? Men framför allt vill jag hjälpa till att förmedla kontakter som hjälper deltagarna att hitta till exempel en grupp, förening, organisation eller liknande där man känner sig bekväm och hittar gemenskap och känner att man kan bidra på något sätt.

Att känna sig delaktig och behövd stärker oss alla, avslutar en hoppfull Malin Johansson.

Tags: ,

Kategori: Nyheter