Kommunens satsning ska stärka företagsklimatet

26 oktober, 2023 Läs mera
Kommunens satsning ska stärka företagsklimatet

Åsa Landberg och Rickard Persson

Under hösten kommer Högsby kommun besöka över 100 olika företag med syftet att lyssna in och skapa en förståelse för vad som är viktigt för de lokala företagen och deras fortsatta utveckling.

– Vi vill erbjuda våra företagare bästa möjliga stöd och behöver därför veta deras behov och önskningar, menar kommunens näringslivsutvecklare Åsa Landberg. Därefter kan vi satsa på konkreta åtgärder som stärker företagsklimatet i Högsby kommun.
Kommunens företagsbesök är i full gång och utvecklingsresans målsättning är att genom dialog tillsammans arbeta fram en tydlig utvecklingsriktning för hur kommunen i framtiden bäst kan stötta företagarna.
– Kommunen erbjuder inte bara långsiktigt strategiskt stöd utan kan dessutom hjälpa företag att till exempel söka företagsstöd, samordna lämplig rådgivning eller förmedla kontakter, berättar Åsa. Vi kommunicerar också ut viktig information via våra månadsbrev och jag finns alltid tillgänglig för den som har frågor eller behöver hjälp.
Rickard Persson är transportledare på Högsby Lastbilscentral och han uppskattar kommunens satsning.
– Genom dessa företagsbesök känner vi kommunens stöd och att vi är viktiga för dem, säger Rickard. Dialogen med kommunen fungerar smidigt viket är en av fördelarna med att bo och verka i ett litet samhälle.
I sin roll som ordförande i Företagarna Högsby har Rickard en bred inblick samt förståelse för den mängd varierande behov som kan finnas bland de många olika verksamheterna i området.
– Det finns alltid utrymme för förbättringar och ett sådant exempel är att se över de krav som ställs inom frågor som rör upphandling så att de lokala företagen har en chans att delta, säger Rickard.
Det underlag som inhämtas från företagsbesöken kommer grundligt analyseras och därefter bjuds de deltagande företagen in till en träff där beslut om den framtida riktningen ska fattas samt vilka åtgärder som krävs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens företag.
– På detta sätt lägger vi stor del av makten i företagarnas händer, säger Åsa. Vi ser att det just nu finns ett stort intresse samt vilja att starta företag i Högsby och här erbjuds en fin möjlighet att vara med och påverka.
– Om vi alla verkligen vill se en förbättring måste vi gemensamt bidra till att öka kommunikation och göra detta tillsammans, säger Rickard avslutningsvis.

Tags:

Kategori: Näringsliv Högsby