Hornsö – en framtida nationalpark?

8 juni, 2023 Läs mera
Hornsö – en framtida nationalpark?

Foto: Staffan Widstrand

Kan det möjligtvis vara så att Hornsö inom en snar framtid kan tituleras som nationalpark och därmed åtnjuta det starkaste skydd ett område kan få? Finns det en chans att återinföra den mytiska svarta storken så att den återigen häckar fritt i Sveriges skogar? Om du frågar Per Jiborn är svaret ja på båda frågorna.

– Vi vill sätta bygden på kartan! säger Per Jiborn, tidigare nationell företrädare för Naturturismföretagen samt en av landets främsta experter på natur- och ekoturism. Högsby har något som folk vill ha och som ligger helt rätt i tiden. I området finns alla de rätta förutsättningarna och därmed också stor möjlighet för lokal ekonomisk utveckling som gynnar bygden.
Under en helg i april bjöds naturintresserade och politiker samt tjänstemän från kommunerna Högsby, Mönsterås och Nybro in till två seminarier på Staby Gårdshotell för att lära mer om möjligheterna att återinföra den svarta storken i området Hornsö. På agendan stod också diskussion kring visionen om att Hornsö med sina över 10 000 hektar skogsmark i framtiden skulle kunna bli södra Sveriges största nationalpark på land.
– Sveaskogs ekopark Hornsö har höga naturvärden och är en av de mest värdefulla skogarna i norra Europa, berättar Per. I området finns mer än 400 rödlistade och hotade arter av skalbaggar, andra småkryp och sällsynta växter. För 100 år sedan levde den svarta storken naturligt i Hornsö och området med dess sumpskogar, våtmarker och glesa skogar innehåller fortfarande alla förutsättningar för att den mäktiga fågeln återigen ska trivas i Småland.
En statlig utredning pekade ut ekoparkens potential och riksdagen ställde sig förra året bakom ambitionen att börja planera för en nationalpark. Skulle dessa planer bli verklighet väntar stora vinster för de tre berörda kommunerna då parken kommer att locka besökare regionalt, nationellt men även internationellt. Per poängterar att kommunerna och dess invånare har stor möjlighet att påverka skötseln av parken.
– Vi vet att svensk natur är viktig för långväga turister men även svenska invånare visar mer och mer intresse för att upptäcka miljön omkring dem, säger Per. De gäster som besöker Hornsö ska alla ha någonstans att bo, något att äta och kanske vill de hyra cykel, kanot och/eller guide vilket skulle skapa många lokala arbetstillfällen. Högsby skulle stolt kunna stå värd för en skonsam nationalparksturism med utgångspunkt i vandring samt cykling och på så sätt profilera sig som turistort.
Ett högre betestryck, naturvårdsbränningar samt dikesutfyllning skulle kunna ge Hornsöområdet ett betydligt vildare utseende redan inom tio år.
– Jag har en vision om att lämna över detta starka varumärke till kommande generationer. Drömmen om en vild skog är en del av denna vision även om det ligger 100 år i framtiden och jag är säker på att intresset för magiska miljöer som Hornsö inte kommer att minska, det kommer att öka i värde i framtiden, avslutar Per.

Nationalpark
Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Idag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Naturreservat
I Sverige finns tusentals naturreservat. Naturreservat är det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur och är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner.

Ekopark
Ekopark är ett större skogsområde som är skyddat i 50 år via ett avtal mellan statliga Sveaskog och Skogsstyrelsen. I många ekoparker bedrivs skogsbruk i delar av det skyddade området. Hornsö ekopark plus befintliga naturreservat omfattar över 10 000 hektar skog.

Den svarta storken
• För hundra år sedan fanns den svarta storken naturligt i Hornsö.
• 1933 häckade svart stork för sista gången i Småland och 1954 noteras den sista officiellt kända häckningen i Sverige. Arten räknas därefter som nationellt utdöd i Sverige.
• Habitatförlust, miljögifter, modernt skogsbruk utdikning av våtmarker samt jakt var orsakerna till svarta storkens försvinnande.
• Den svarta storken behöver våt- samt sumpmark där den kan hitta föda såsom småfisk och grodor. Storken behöver också stora områden av glesa skogar där den bygger bo i ek och tall.

• Den vita storken häckar gärna tillsammans på tak nära människor medan den svarta storken häckar ensamma i par och på långt avstånd från människor och oljud.
• Vikingarna kallade den svarta storken för odinsvalan och i deras berättelser förde fågeln de döda till Valhall.

Källa: https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se/

 

Tags:

Kategori: Nyheter