Anhörigstöd erbjuder hjälp till dem som hjälper

28 september, 2023 Läs mera
Anhörigstöd erbjuder hjälp till dem som hjälper

Jennie och Annika uppmanar dem som vårdar närstående att kontakta dem för rådgivning eller frågor om stöd de kan vara berättigade till.
Foto: Privat

Det finns en rad olika former av anhörigstöd som kommunen kan erbjuda den som stöder och hjälper en närstående.
– Vi vill nå ut till alla dem som vårdar en familjemedlem, en släkting eller en god vän som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand, säger Annika Svegmo anhörigstödjare i Högsby kommun.

Rätten att ansöka om anhörigstöd hos kommunen är lagstadgad enligt socialtjänstlagen (SoL) och syftet med stödet är bland annat att synliggöra anhörigas situation som kan vara både givande och krävande.
– Det är vanligt förekommande att anhöriga glömmer bort sig själva då vården av den närstående blir prioritet ett, berättar Annika. Vi erbjuder därför både enskilda samtal för att stötta de anhöriga personligen och dessutom samtal i grupp för att bryta eventuell isolering. Att få möjlighet att prata om sin situation tillsammans med andra som verkligen förstår ger en känsla av samhörighet som är otroligt viktig i dessa sammanhang. Vi gör även många hembesök till äldre människor som i takt med ökat vårdbehov av en partner isolerat sig fullständigt och därmed blir väldigt ensamma när partnern går bort.

Föreläsningar erbjuder ökad förståelse
Annika och hennes kollega Jennie Lind arrangerar temaföreläsningar där deltagarna bland annat får lära sig om olika sorters sjukdomar, missbruk samt funktionsnedsättningar.
– För att kunna bemöta en person som till exempel lider av demenssjukdom underlättar det så klart om du förstår själva sjukdomen och hur den påverkar den drabbade och dess omgivning, förklarar Jennie. Vi erbjuder verktyg för att bättre kunna hantera en del av de utmaningar du ställs inför i vardagen då du vårdar en närstående.

Förbättra och bredda stödet
Målet är att ge varje anhörig individuellt anpassat stöd och därför uppmanar Annika och Jennie dem som vårdar närstående att kontakta dem för rådgivning eller frågor om stöd de kan vara berättigade till.
– Vi vill hjälpa dessa fantastiska med-människor och har vi inte svaret på deras frågor så förmedlar vi dem till de experter som vet. Alla ska känna trygghet i vetskapen att vi på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt erbjuder dem det stöd som passar bäst för just dem och deras situation. Vi finns alltid här, du är inte ensam, avslutar Annika.

Tags:

Kategori: Nyheter